เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

ชื่อผู้แต่ง :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์

เลขเรียก :

346.07 ส747อก 2562

รายละเอียด :

หนังสือเล่มน้ำนำเสนอความคิดทางสังคม-กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ กิจการเจ้าของรายเดียว และหลักกฎหมายพื้นฐานของหุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
การจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท ทุน และการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย