กฎหมายพยาน

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายพยาน

ชื่อผู้แต่ง :

สุจิต ปัญญาพฤกษ์

เลขเรียก :

347.06 ส752ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพยานซึ่งเป็นกฎหมายที่ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของการรับฟังพยานเพื่อใช้ ในการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงศาลจำต้องอาศัยพยานหลักฐานต่าง ๆ เป็นเครื่องชี้ขาดข้อเท็จ จริง เพื่อนำไปสู่การหาความจริงที่เกิดการโต้แย้งหรือพิพาทจึงต้องมีหลักเกณฑ์หรือระเบียบควบ คุมการเสนอพยานหลักฐานดังกล่าว คือ กฎหมายพยาน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย