ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2562)

Date

ชื่อหนังสือ :

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2562)

ชื่อผู้แต่ง :

คณะวิชาการ The Justice Group

เลขเรียก :

347 ค125ป

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ให้ทันสมัย โดยมีการแก้ไขมากเป็นประวัติการณ์ เพราะได้แก้ไขทั้งสิ้นมากถึง 111 มาตรา โดยให้เนื้อหาที่สำคัญว่าด้วยบทวิเคราะห์ศัพท์ วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย