กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช

ชื่อผู้แต่ง :

นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย

เลขเรียก :

346.048 น191ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยพันธุ์พืช ความตกลงทริปส์ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ.1991 การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย