ถามตอบประเด็นสำคัญกฎหมายล้มละลาย

Date

ชื่อหนังสือ :

ถามตอบประเด็นสำคัญกฎหมายล้มละลาย

ชื่อผู้แต่ง :

กฤษฏา โพธิสาขา

เลขเรียก :

346.078 ก279ถ 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากคำพิพากษาฎีกาที่มีปัญหาข้อกฎหมายน่าสนใจ มาตั้งเป็นคำถามและคำตอบ ทั้งยังมีการสรุปข้อสังเกตในบางประเด็นไว้เพื่อประโยชน์แก่การทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาทำความเข้าใจและทบทวนความรู้ก่อนสอบสำหรับผู้ที่เตรียมสอบในชั้นปริญญาตรี เนติบัญฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังสอบในสนามต่าง ๆ เป็นอย่างดี

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย