คู่มือทวนสอบ : สรุปประเด็นข้อสอบกฎหมายลักษณะพยานพร้อมข้อสังเกต

Date

ชื่อหนังสือ :

คู่มือทวนสอบ : สรุปประเด็นข้อสอบกฎหมายลักษณะพยานพร้อมข้อสังเกต

ชื่อผู้แต่ง :

ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว

เลขเรียก :

347.06 ฐ119ค 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบเนติบัณฑิตไทย อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยพิพากษา ทั้งพยานคดีแพ่งและคดีอาญา นำมาจัดทำในลักษณะสรุป เพื่อให้เห็นประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งยังเสริมด้วยแนวฎีกาที่น่าสนใจ เป็นการช่วยให้ผู้ศึกษา เตรียมตัวสอบกฎหมายลักษณะพยานได้เป็นระบบ เข้าใจถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย