พื้นฐานทนายความรุ่นใหม่ (เพิ่มเติม, กฎหมายใหม่ 2564)

Date

ชื่อหนังสือ :

พื้นฐานทนายความรุ่นใหม่ (เพิ่มเติม, กฎหมายใหม่ 2564)

ชื่อผู้แต่ง :

เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

เลขเรียก :

347.05 ก768พ 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอพื้นฐานคดีแพ่งทำอย่างไร? ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคพื้นฐานคดีอาญาทำอย่างไร? ตัวอย่างคำฟ้องคดีอาญาขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างคำร้องขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ คำให้การคดีแพ่งทำอย่างไร? ตัวอย่างคำให้การคดีแพ่งขั้นพื้นฐาน ตัวอย่างคำให้การคดีผู้บริโภค คำให้การคดีอาญาทำอย่างไร? ตัวอย่างคำให้การคดีอาญาขั้นพื้นฐาน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย