กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย? : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย? : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่

ชื่อผู้แต่ง :

ศศิภา พฤกษฎาจันทร์

เลขเรียก :

349.593 ศ293ก 2564

รายละเอียด :

ปัญหาว่ากฎหมายคืออะไร ต้องสัมพันธ์กับศีลธรรมและความ ยุติธรรมหรือไม่ เป็นปัญหาทางนิติปรัชญาที่ดำรงอยู่มาช้านานแล้ว นักคิดต่างยุคต่างสมัยล้วนพยายามที่จะให้คำตอบต่อคำถามนี้ แม้กระนั้นจนถึงปัจจุบัน เราก็ยังไม่พบคำตอบที่ยอมรับกันเป็นยุติได้ แต่ผลจากการอภิปรายโต้เถียงกันเป็นเวลานาน พอจะสรุปได้ว่ามีแนว ความคิดหลักสองแนวความคิดตั้งประจันกันอยู่ในลักษณะของสำนัก ความคิดที่ตรงข้ามกัน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย