รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ

Date

ชื่อหนังสือ :

รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าประเทศ พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ

ชื่อผู้แต่ง :

บุญร่วม เทียมจันทร์; ศรัญญา วิชชาธรรม รวบรวม

เลขเรียก :

346.048 บ541ร 2566

รายละเอียด :

หนังสือรวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นอย่างถูกต้องและมีเนื้อหาที่ทันสมัยล่าสุดจนถึงปัจจุบันตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจนจัดรูปแบบที่สวยงามสะดวกต่อการอ่านเป็นอย่างยิ่ง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย