ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แปล ไทย-อังกฤษ ปรับปรุงใหม่

Date

ชื่อหนังสือ :

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แปล ไทย-อังกฤษ ปรับปรุงใหม่

ชื่อผู้แต่ง :

บุญร่วม เทียมจันทร์

เลขเรียก :

346 ป352 2564

รายละเอียด :

ประมวลกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นได้มีการจัดพิมพ์อย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบและหลายสำนักพิมพ์ แต่นั่นก็เป็นเพียงฉบับภาษาไทยเท่านั้นการที่จะนำกฎหมายดังกล่าวไปใช้หรืออ้างอิงต่อนานาประเทศในระบบสากลด้วยแล้วการใช้กฎหมายดังกล่าวในฉบับภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่มิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย