การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง

Date

ชื่อหนังสือ :

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง

ชื่อผู้แต่ง :

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

เลขเรียก :

347.09 ส284ก 2563

รายละเอียด :

ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นการที่คู่ความตกลงกันในปัจจัยที่เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายการตกลงระหว่างคู่ความเองอาจเป็นเรื่องยากในการตกลงเจรจาคนกลางที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการตกลงหาทางออกร่วมกันย่อมเกิดผลสำเร็จด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงมีระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้องเป็นแนวทางหาทางออกให้แก่คู่ความได้มีโอกาสตกลงเจรจาตลอดระยะเวลาที่เกิดข้อพิพาทกระทั่งหาทางออกที่ดีและเหมาะสมที่สุดแก่คู่ความ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย