กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง :

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

เลขเรียก :

346.07 ท189ก 2564

รายละเอียด :

ประกอบด้วยกำเนิดกฎหมาย   หลักกฎหมายทั่วไป   การใช้และการตีความกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล   ทรัพย์   นิติกรรม   สัญญา   หนี้   เอกเทศสัญญาต่าง ๆ ประกันภัย   ประนีประนอมยอมความ   ตั๋วเงิน   หุ้นส่วน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย