การดำเนินคดีแพ่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Date

ชื่อหนังสือ :

การดำเนินคดีแพ่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง :

ประทีป ทับอัตตานนท์

เลขเรียก :

346.065 ป277ก

รายละเอียด :

“การดำเนินคดีแพ่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย” เล่มนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงที่มาและหลักการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เห็นทิศทางและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม (ข้อมูลจากสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม) ทั้งนำกฎหมายและข้อบังคับ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย