คู่มือการจัดการมรดกด้วยตนเอง

Date

ชื่อหนังสือ :

คู่มือการจัดการมรดกด้วยตนเอง

ชื่อผู้แต่ง :

ประทีป ทับอัตตานนท์

เลขเรียก :

346.05 ป277ก 2563

รายละเอียด :

เมื่อประชาชนต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย อันสืบเนื่องมาจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องมีบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมารดก ในกรณีเหตุใดเหตุหนึ่ง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย