การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

Date

ชื่อหนังสือ :

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

ชื่อผู้แต่ง :

ปวินี ไพรทอง

เลขเรียก :

347.09 ป495ก 2564

รายละเอียด :

“การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท พ.ศ. 2562” เล่มนี้เป็๋นการอธิบายหลักการพื้นฐาน ทฤษฎี วิธีการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท ตลอดจนกฎหมายแม่แบบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกจากนี้ผู้เขียนได้อธิบายตัวบทกฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย