กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน – ลักษณะนายหน้า

Date

ชื่อหนังสือ :

กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน - ลักษณะนายหน้า

ชื่อผู้แต่ง :

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

เลขเรียก :

346.07 น157ก 2564

รายละเอียด :

กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน – นายหน้า” เล่มนี้ เป็นเอกเทศสัญญา กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตการบรรยายวิชากฎหมายเอกเทศสัญญา ๒ โดยผู้เขียนมุ่งที่จะถ่ายทอดทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาทั้งสองประเภทดังกล่าวซึ่งมีความสลับซับซ้อนพอสมควร

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย