คำอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

Date

ชื่อหนังสือ :

คำอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน

ชื่อผู้แต่ง :

ไผทชิต เอกจริยกร

เลขเรียก :

346.074 ผ951ค 2565

รายละเอียด :

จ้างแรงงาน ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงานลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย