คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์

Date

ชื่อหนังสือ :

คดีฟ้องออนไลน์ ซื้อขายออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง :

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

เลขเรียก :

346.07 ส684ค 2565

รายละเอียด :

ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทำให้การบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่แพร่หลาย และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ และประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นและส่งคำฟ้อง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย