เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบ 3 สนาม – ป.วิ.แพ่ง-

Date

ชื่อหนังสือ :

เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบ 3 สนาม - ป.วิ.แพ่ง-

ชื่อผู้แต่ง :

รชฎ เจริญฉ่ำ

เลขเรียก :

347 ร122ท

รายละเอียด :

เทคนิคการเขียนตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้คัดเอาลักษณะความผิดที่มีข้อเท็จริงซับซ้อนมาตอบให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อผู้ตอบจะได้ใช้ความสังเกตถึงวิธีตอบ และเข้าใจถึงหลักการปรับบทกับข้อเท็จจริง โดยใช้ข้อสอบจริงในทั้ง 3 สนามสอบ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย