การไต่สวนและชี้มูลโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ฉบับปรับปรุง

Date

ชื่อหนังสือ :

การไต่สวนและชี้มูลโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ฉบับปรับปรุง

ชื่อผู้แต่ง :

อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

เลขเรียก :

353.46 อ345ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช ความหมายของคำว่า “เจ้าพนักงานของรัฐ” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” เป็นต้น มาตรการในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของเจ้าพนักงานของรัฐ กระบวนการและขั้นตอนการไต่สวน การดำเนินการและดำเนินคดีต่อเจ้าพนักงานของรัฐต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ยังมิได้เขียนถึงหัวข้อเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงการตรวจสอบและเปิดเผยข้อเท็จจริง อาจจะพอเป็นประโยชน์ต่อพนักงานของรัฐ รวมถึงนักกฎหมายได้บ้าง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย