ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 : การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานคร

Date

ชื่อหนังสือ :

ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 : การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้แต่ง :

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

เลขเรียก :

352.05931 พ639ก 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

หนังสือ ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ 2565 ตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับการเมืองของการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและประเด็นท้าท้ายในการพัฒนากรุงเทพมหานครก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ภายในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

1) ประวัติศาสตร์ของการบริหารจัดการพื้้นที่ของกรุงเทพมหานคร

2)โครงสร้างและรูปแบบของกรุงเทพมหานครในฐานะรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

3) การเมืองของกรุงเทพมหานครในมิติของการเมืองของการเลือกตั้ง และ

4) ประเด็นท้าทายในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย