บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นกับภารกิจที่ท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19

Date

ชื่อหนังสือ :

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : ท้องถิ่นกับภารกิจที่ท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19

ชื่อผู้แต่ง :

สถาบันพระปกเกล้า

เลขเรียก :

352.14 ส181บ 2565

รายละเอียด :

หนังสือเรื่อง “บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า: ท้องถิ่นกับภารกิจที่ท้าทายหลังวิกฤตโควิด-19” ได้นำเสนอสถานการณ์การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะฉายภาพให้เห็นถึงประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ ความพึงพอใจต่อกาจัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชนความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงระยะเวลาที่มา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย