คู่มือประกันวินาศภัยไทย

Date

ชื่อหนังสือ :

คู่มือประกันวินาศภัยไทย

ชื่อผู้แต่ง :

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เลขเรียก :

368.01 ส293ค 2564

รายละเอียด :

ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการประกันวินาศภัยที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และทันสมัยที่สุดของไทย ซึ่งการจัดทำคู่มือนี้เป็นหนึ่งในโครงการของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ประจำปี 2562-2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปทั้งในและนอกวงการประกันภัยได้ใช้ศึกษาค้นคว้า 

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย