การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบินสู่การตลาดระดับโลก

Date

ชื่อหนังสือ :

การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบินสู่การตลาดระดับโลก

ชื่อผู้แต่ง :

ธนิดา ศุภรังสรรค์

เลขเรียก :

387.706 ธ261ก 2566

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบินหนังสือการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบินประกอบด้วยเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดอุตสาหกรรมการบินการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการบินการแบ่งตลาดการเลือกเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งการตลาดอุตสาหกรรมการบินพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการบินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลาดอุตสาหกรรมการบินการพัฒนาราคาการบริการในอุตสาหกรรมการบินการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทานการตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมการบินการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมการบิน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย