การจัดการเรียนรู้

Date

ชื่อหนังสือ :

การจัดการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง :

กุลิสรา จิตรชญาวณิช

เลขเรียก :

371.102 ก728ก 2564

รายละเอียด :

  •  

เนื้อหาในหนังสือได้นำเสนอสิ่งที่สำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสามารถนำไประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเนื้อหาได้สอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิค และทักษะการสอน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิธีการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย