การประเมินโครงการทางการศึกษา

Date

ชื่อหนังสือ :

การประเมินโครงการทางการศึกษา

ชื่อผู้แต่ง :

เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ

เลขเรียก :

371.26 ศ865ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีหลักการในการประเมินโครงการทางการศึกษาและการบริหารโครงการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับมโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบาย แผนและโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินโครงการทางการศึกษา เทคนิคการเขียนแผน เทคนิคการเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การวางแผนการประเมินโครงการทางการศึกษา แบบจำลองในการประเมินโครงการทางการศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างการออกแบบการประเมิน และตัวอย่างเครื่องมือในการประเมิน ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้ในสภาพจริง ซึ่งจะทำให้ศาสตร์ทางการประเมินมีความเข้มแข็งตามแนวคิดที่ว่าการประเมิน ย่อมนำไปสู่การปรับปรุง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย