การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

Date

ชื่อหนังสือ :

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ชื่อผู้แต่ง :

รัตนะ บัวสนธ์

เลขเรียก :

370.7 ร374ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้กับครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาใช้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในกรณีที่จะพัฒนาตนเองในตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญชำนาญพิเศษ ตัวอย่างต่าง ๆ ที่ปรากฎในหนังสือนี้จึงอิงกับสิ่งที่เป็นจริงในแวดวงการศึกษาทั้งสิ้น การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับใช้ได้จริงและมีประโยชน์ทางวิชาการจำเป็นต้องใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ถูกต้อง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย