การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) กรุงเทพฯ

Date

ชื่อหนังสือ :

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) กรุงเทพฯ

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เลขเรียก :

371.107 ส691ก 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

การศึกษาวิจัย เรื่องการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและวิเคราะห์เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) เพื่อเตรียมพร้อม ในการพัฒนากำลังคนของภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับกาพัฒนาประเทสและเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) และฉายภาพกรณีตัวอย่างการพัฒนากำลังคนสมรรนะสูงโดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ (Area-based) ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย