วิถีใหม่อุดมศึกษาไทย

Date

ชื่อหนังสือ :

วิถีใหม่อุดมศึกษาไทย

ชื่อผู้แต่ง :

เลขเรียก :

378.593 ว577 2564

รายละเอียด :

เป็นหนังสือประกอบด้วยบทความจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวกับแนวคิดต่าง ๆ ที่จะตอบรับวิถีใหม่อุดมศึกษาไทย เช่น การพัฒนาหลักสูตร : ความต้องการสังคมวิถีใหม่ การลดช่องว่างในการอุดมศึกษา ความท้าทายและโอกาสในวิถีใหม่ และวิถีใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา และวิถีใหม่ด้านวิทยาศาสตร์

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย