ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ.2563

Date

ชื่อหนังสือ :

ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย พ.ศ.2563

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เลขเรียก :

378.17 ส691ด 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยโดยสังเขป (Methodology Summary) หลักการของการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิติของดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการคัดเลือกตัวชี้วัด

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย