บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 19

Date

ชื่อหนังสือ :

บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19

ชื่อผู้แต่ง :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เลขเรียก :

379.59307 ส691บ 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาการศึกษาขององค์การระหว่างประเทศและกรณีศึกษาของต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร์ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด19

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย