การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

เลขเรียก :

382 ก122ก 2559

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การบังคับควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การจัดการตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการการเงินการบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย