ธุรกิจระหว่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

ธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

รชยา อินทนนท์

เลขเรียก :

382.1 ร122ธ 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองของการค้าระหว่างประเทศ ความแตกต่างของวัฒนธรรม การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การรวมเขตเศรษฐกิจของโลก ระบบการเงินระดับโลก กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดองค์กรของธุรกิจระหว่างประเทศ การส่งออก การนำเข้า และการแลกเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย