มองให้ขาด นำเข้า – ส่งออก และโลจิสติกส์

Date

ชื่อหนังสือ :

มองให้ขาด นำเข้า - ส่งออก และโลจิสติกส์

ชื่อผู้แต่ง :

สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

เลขเรียก :

382.9593 ส665ม 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ทราบจุดผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและหากเกิดความผิดพลาดจะแก้ไขอย่างไรเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทยที่ได้เสนอให้ทราบถึงความผิดพลาดต่าง ๆ ด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ที่อาจจะเกิดขึ้น วิธีการป้องกันแก้ไข โดยเป็นข้อมูล/บทความที่เขียนและนำเสนอโดยกูรูหรือผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์จริงในงานที่ทำอยู่ ประการสำคัญมีข้อมูลเกี่ยวกับ RCEP ซึ่งเป็นกรอบความตกลงทางการค้าที่สำคัญที่จะมีผลปฏิบัติในปี 2565 รวมไว้ด้วย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย