ความหมายกับการแปล

Date

ชื่อหนังสือ :

ความหมายกับการแปล

ชื่อผู้แต่ง :

สุพรรณี ปิ่นมณี

เลขเรียก :

418.02 ส828ค 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับความหมายของการแปล ซึ่งการแปลเป็นการถ่ายทอดความหมายหรือหน่วยความคิดข้ามภาษา มิใช่การเปลี่ยนภาษา ความหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการแปล ดังนั้น เป้าหมายของนักแปลควรจะอยู่ที่การสื่อความหมายไปยังผู้อ่านในภาษารับสารให้ได้มากที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ผู้อ่านในภาษาตันทางเข้าใจเช่นไร ผู้อ่านในภาษาปลายทางก็ต้องเข้าใจเช่นนั้น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย