ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

รุ่งฤดี แผลงศร

เลขเรียก :

495.9107 ร637ศ 2565

รายละเอียด :

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ตอนสำคัญคือ ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ตอนที่ 2 การแบ่งระดับเนื้อหาและวิธีสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และตอนที่ 3 สื่อ กิจกรรม และการประเมินผลการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งแต่ละตอนล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้เหมาะกับครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ “ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ” ทุกท่าน จะได้เข้าใจหลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศครบทุกองค์ประกอบของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและสามารถนำไปใช้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย