เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร น.8-15

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร น.8-15

ชื่อผู้แต่ง :

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เลขเรียก :

495.91 ส747อภ 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านภาษาข่าว ภาษาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ภาษาวิทยุกระจายเสียง ภาษาภาพยนตร์และโทรทัศน์ ภาษาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ภาษาในสื่อออนไลน์ ภาษาอังกฤษในงานวารสารศาสตร์ และการแปลเพื่อการสื่อสาร

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย