เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร น.1-7

Date

ชื่อหนังสือ :

เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร น.1-7

ชื่อผู้แต่ง :

สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เลขเรียก :

495.91 ส747อภ 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานของภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร จิตวิทยากับการสื่อสาร อวัจนภาษาในการสื่อสาร ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟังและการพูด การอ่านและการเขียน ภาษาสารคดีและภาษาบันเทิงคดี

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย