การใช้ประโยชน์พรรณไม้ของชุมชนกะหร่างและกะเหรี่ยงในภาคตะวันตก

Date

ชื่อหนังสือ :

การใช้ประโยชน์พรรณไม้ของชุมชนกะหร่างและกะเหรี่ยงในภาคตะวันตก

ชื่อผู้แต่ง :

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เลขเรียก :

อ.581.9 ก169ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชนในภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณโดยเฉพาะพืชสมุนไพร พืชอาหาร และพืชที่ใช้ในวัฒนธรรมประเพณี การแสดงให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจคุณประโยชน์ของพืชพรรณชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านสมุนไพรและความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตชุมชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพราะเมื่อชุมชนเข้าใจความสำคัญของพรรณพืชแต่ละชนิดแล้ว ก็ย่อมที่จะเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ไว้ไม่ทำลาย และยังอาจนำไปสู่การช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแลรักษา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย