รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี

Date

ชื่อหนังสือ :

รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี

ชื่อผู้แต่ง :

เลขเรียก :

รายละเอียด :

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรมร่วม กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รวบรวมข้อมูลต้นไม้ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 ต้น จากนั้นจึงคัดเลือกเหลือ จำนวน 65 ต้น เพื่อประกาศให้เป็นต้นไม้ที่สำคัญของแผ่นดิน พร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย