รุกข มรดกของแผ่นดิน

Date

ชื่อหนังสือ :

รุกข มรดกของแผ่นดิน

ชื่อผู้แต่ง :

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เลขเรียก :

อ.582.16 ก169ร 2564

รายละเอียด :

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการรุกขมรดกของแผ่นดินเพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้ใหญ่ในประเทศไทยมีอายุยาวมากกว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไปจำนวน ๘๘ ต้นทุกต้นล้วนมีความสำคัญต่อท้องถิ่นและประเทศไม่เฉพาะทางด้านกายภาพที่เฉพาะตาเห็นเช่นใช้สร้างที่อยู่อาศัยใช้ทำอาหารใช้ทำกระดาษเท่านั้นบางต้นมีประโยชน์อเนกอนันต์ในการใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นเครื่องยาไทยเพื่อป้องกันและรักษาโรคบางต้นมีความเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ของชุมชนและประเทศบางต้นมีตำนานเรื่องเล่าที่น่าสนใจมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทำให้เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมผ่านต้นไม้ที่เป็นรุกขมรดกของแผ่นดินที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย