รุกข มรดกของแผ่นดิน

Date

ชื่อหนังสือ :

รุกข มรดกของแผ่นดิน

ชื่อผู้แต่ง :

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เลขเรียก :

อ.582.16 ก169ร 2561

รายละเอียด :

รุกข มรดกของแผ่นดิน เป็นหนังสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากหนังสือ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดพิมพ์ในครั้งนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์อังทรงคุฯค่าผ่านการพิจารณาเลือกสรร “รุกขมรดก” จำนวน๖๓ ต้น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย