ศาสตร์และศิลป์ การพยาบาลผู้สูงอายุ

Date

ชื่อหนังสือ :

ศาสตร์และศิลป์ การพยาบาลผู้สูงอายุ

ชื่อผู้แต่ง :

วิไลวรรณ ทองเจริญ, บรรณาธิการ

เลขเรียก :

610.7365 ศ371 2558

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสู่ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาครั้งแรกมุ่งทำความเข้าใจหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เนื้อหาครั้งหลังมุ่งนำเสนอรูปธรรม ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาร้อยเรียงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีความไวต่อการคัดกรอง ประเมิน เข้าถึง บำบัดรักษาพยาบาล และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงจากบุคลากรสุขภาพ จิตอาสา ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งเติมเต็มพลังชีวิตบวกเพื่อเยียวยาจิตใจของตนเองได้อย่างทันสมัย สอดคล้อง และน่าสนใจ ปลายทางหนังสือมุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า จนเกิดกระบวนการฟื้นหาย สามารถใช้ชีวิตด้วยความสุขสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย