การพยาบาลพื้นฐาน : ศาสตร์การดูแล

Date

ชื่อหนังสือ :

การพยาบาลพื้นฐาน : ศาสตร์การดูแล

ชื่อผู้แต่ง :

นิตยา สมบัติแก้ว, บรรณาธิการ

เลขเรียก :

610.73 ก492 2560

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้การดูแลผู้รับบริการด้านสุขวิทยาและสภาพแวดล้อม การดูแลผู้รับบริการให้มีกิจกรรม การดูแลผู้รับบริการให้ได้มีการพักผ่อนนอนหลับ การดูแลผู้รับบริการให้ได้รับสารอาหาร การดูแลผู้รับบริการในการขับถ่ายปัสสาวะ การดูแลผู้รับบริการในการขับถ่ายอุจจาระ การดูแลผู้รับบริการที่มีบาดแผล การดูแลผู้รับบริการที่ได้รับออกซิเจน และการดูแลผู้รับบริการระยะสุดท้าย.

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย