การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2

Date

ชื่อหนังสือ :

การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2

ชื่อผู้แต่ง :

อรชร ศรีไทรล้วน, บรรณาธิการ

เลขเรียก :

610.73 ก492 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลและบุคคลทั่วไปให้สามารถนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยหรือบุคคลที่อยู่ที่บ้านได้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย