การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1

Date

ชื่อหนังสือ :

การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1

ชื่อผู้แต่ง :

แน่งน้อย สมเจริญ, อภิสรา จังพานิช, บรรณาธิการ

เลขเรียก :

610.73 ก492 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในการทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการการดูแลในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลที่คำนึงถึงความสุขสบาย และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย