การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

Date

ชื่อหนังสือ :

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ชื่อผู้แต่ง :

บุษยามาส ชีวสกุลยง...(และคนอื่นๆ)

เลขเรียก :

616.029 ก551 2556

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนีให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองอันเป็นการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตในระยะเวลาที่เหลืออยู่ ปรับตัวต่อความเจ็บป่วย สูญเสีย โดยยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีความทุกข์ทรมาณจากอาการรบกวนทั้งทางร่างกายและจิตใจ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย