การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

Date

ชื่อหนังสือ :

การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ชื่อผู้แต่ง :

เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

เลขเรียก :

610.7365 พ925ก 2559

รายละเอียด :

หนังสือให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งบุคลากรพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติพยาบาลคลินิกได้อย่างเหมาะสม

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย