ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป

Date

ชื่อหนังสือ :

ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป

ชื่อผู้แต่ง :

ชัยยุทธ เจริญธรรม, บรรณาธิการ

เลขเรียก :

612.6 ป525 2558

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโรคที่พบบ่อยของผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่พบในเวชปฏิบัติทั่วไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย