การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยี

Date

ชื่อหนังสือ :

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยี

ชื่อผู้แต่ง :

วราภรณ์ คงสุวรรณ

เลขเรียก :

610.7361 ว321ก 2559

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลในขณะที่เจ็บป่วยวิกฤตและอยู่ในระยะท้ายของชีวิต เน้นการพยาบาลบุคคล ในภาวะที่มีการตายท่ามกลางการใช้เทคโนโลยีช่วยชีวิตหรือประคับประคองชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย